generation 1

Den 11 maj 1892 fick J. P. Johansson patent på en ställbar skrufnyckel. Patentet gäller konstruktionen av skiftnycklar med en fast och en rörlig käft där insidorna bildar fyra sidor av en sexhörning. Den fasta käften är förbunden med skaftet och har en ränna som möjliggör att den rörliga käften, trots sin triangulära bas, kan skruvas tätt intill den fasta käften.
  
Pat. N:o 4066 J. P. Johansson 1892

Första generationens skiftnycklar tillverkades i tre varianter med nummer 1-6. Dessutom tillkom storlekarna 2A och 4A mellan åren 1903 och 1910. Skiftnycklarna har slätt skaft och en 45° vinkel mellan käftar och skaft. Gripvidd enligt Whitworth standard. Ställskruven är vänstergängad, även om den är högergängad på patentritningen.


Skiftnycklar 1-6
Olika varianter kan identifieras på basen av skaftets form och märkningarna på skaftet.


1892 - 1902
Skaftet något bredare nedåt. Även andra längder kan förekomma än de som är givna i tabellen.Nr Gripvidd Längd*
mm mm tum
1 21 150, 165    6, 6½
2 28 205, 230 8, 9
3 38 255, 305 10, 12
4 47 305, 380 12, 15
5 65 380, 510 15, 20
6 80 455, 615 18, 24
* Tidiga nycklar enligt kortare längder.


1903 - 1910
Skaftet smalnar nedåt.Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
1 21 205 8
2 28 255 10
2A*
3
33
38
305
380
12
15
4 47 455 18
4A*
5
52
65
560
660
22
26
6 80 760 30
* Tillkom mellan 1903 och 1910


1910 - 1915
Skaft med parallella sidor. Senare nycklar har även skafthål.Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
1 21 205 8
2
2A
28
33
255
305
10
12
3 38 380 15
4 47 455 18
4A
5
52
65
560
660
22
26
6 80 760 30