generation 3

I december 1914 fick Aktiebolaget Enköpings verkstäder (H. Brynge) patent på en rännformad urtagning vid ställskruven, som ger ett bättre grepp på ställskruven vid inställningen av gapet.
  
Pat. N:o 40417 Aktiebolaget Enköpings verkstäder (H. Brynge) 1914

I-profil längs med hela skaftet. Märkningen, huvudets form och och skaftets utförande har varierat på 3:e generationens skiftnycklar (se nedan). Informationen angående märkningen är ännu bristfällig.


Skiftnycklar 70-78
70-seriens skiftnycklar är helhärdade och har 15° vinkel mellan skaftet och käftarna. Ställskruven är vänstergängad.


1914 - 1924


Märkning på framsidan: "BAHCO-CLYBURN" samt "Whitworth storlek x längd"

Märkning på baksidan: "PAT.№ 40417"

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
70 19 155 6
71 26 205 8
72 30 255 10
73 34 305 12
74 43 380 15
75 53 455 18
76*
77*
78*
* Har troligen inte tillverkats


1924 - 1953
Spetsigare huvud.


Märkning på framsidan: "BAHCO"

Märkning på baksidan: "AB B.A. HJORTH & Co"

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
70 19 155 6
71 26 205 8
72 30 255 10
73 34 305 12
74 43 380 15
75 53 455 18


1954 - 1969
Bredden på skaftets kanter minskades.


Märkning på framsidan: "BAHCO"

Märkning på baksidan: "AB B.A. HJORTH & Co" eller vanligare "AB BAHCO"

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
70 19 155 6
71 26 205 8
72 30 255 10
73 34 305 12
74 43 380 15
75 53 455 18


Skiftnycklar 81-87
80-seriens skiftnycklar har 45° vinkel mellan skaftet och käftarna. Gripvidd och längd är identiska med 70-serien. Ställskruven är vänstergängad.


1914 - 1924


Märkning på framsidan: "BAHCO" samt "Whitworth storlek x längd"

Märkning på baksidan: "PAT.№40417"

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
81 26 205 8
82 30 255 10
83 34 305 12
84 43 380 15
85 53 455 18
Slätt skaft
86 63 614 24
87 85 770 30


1924 - slutet av 1940-talet
Spetsigare huvud.

 
Märkning på framsidan: "BAHCO"
Möjligen äldre?

Märkning på baksidan: "PAT.№40417" eller "MADE IN SWEDEN"

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
81 26 205 8
82 30 255 10
83 34 305 12
84 43 380 15
85 53 455 18
1924-1950, Slätt skaft
86 63 614 24
87 85 770 30
1950 -
I-profil på skaftetMärkning: 

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
86 63 614 24
87 85 770 30


Skiftnyckel 69
Skiftnyckel 69 började tillverkas 1925. Den första serietillverkade hade dock Nr 29, vilket ändrades i juni 1926. Ställskruven är vänstergängad.


29, 1925 - juni 1926 


Märkning

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
29 12,5 110 4


juni 1926 - 1953


Märkning på baksidan:

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
69 12,5 110 4


1954 - 1969, svartoxiderad
Bredden på skaftets kanter minskades. Skaftet något tjockare.


Märkning på baksidan: "AB BAHCO"

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
69 12,5 110 4


1954 - 1969, förkromad
Bredden på skaftets kanter minskades. Skaftet något tjockare.


Märkning på baksidan: "AB BAHCO"

Nr Gripvidd Längd

mm mm tum
69 12,5 110 4


Nr 11A, maj 1928 - ?
Lika Nr 11, men är inte försedd med ringavtagare. Försedd med skafthål. Tunnare huvud än på motsvarande gripvidd i 70-serien.

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
11A 29 205 8


Skiftnycklar 469-473, Polygon
Skaftet bredare nedåt med ett 12 kantigt polygongrepp i skaftändan. Högergängad ställskruv. Tillverkade av Cr-Ni-Va stål, härdade och förkromade.


1934 - 1941

Nr Gripvidd Polygon Längd
mm mm mm tum
469 13 8,0 110 4
470 19 9,6 155 6
471 26 12,7 205 8
472 30 15,9 255 10
473 43 19,0 305 12


Skiftnycklar 570-575, "katthuvudnyckel"
Löparstaven var utförd med gejdrar, antagligen enligt patent № 102165, härav benämningen "katthuvudnyckel". Gripvidder och längder som för 70 serien.
  
Pat. N:o 102165 Aktiebolaget B. A. Hjorth & Co (H. Brynge) 1941


Beslut om tillverkning i oktober 1937 och nedläggning i början av 1950-talet. Endast ett par partier av 571 och 572 tillverkades.

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
570 19 155 6
571 26 205 8
572 30 255 10
573 34 305 12
574 43 380 15
575 53 455 18