Billnäs

Det är relativt svårt att hitta information om Billnäs skiftnycklar, det finns egentligen ingen dokumentation tillgänglig. Med hjälp av katalogmaterial tänker jag försöka få till en liten historik. Informationen här är ännu bristfällig.

Billnäs skiftnycklar var mycket lika 3:e generationens Bahco skiftnycklar. Skiftnycklar kom med i Billnäs sortiment  f.o.m. prislista №5, tryckt 1932. 


Billnäs bruk
Billnäs bruk grundades 1641 av Carl Billsten. Stormaktstiden och 30-åriga kriget medförde en ökad efterfrågan på järn inom det svenska riket. Billnäs bruk övergick i släkten Hisingers ägo 1723. En betydande del av bruket förstördes vid en brand 1775. Bruket återuppbyggdes och fick till stora delar sitt nuvarande utseende. Släkten Hisinger moderniserade bruket i början av 1800-talet, men mot slutet av 1800-talet hade brukets metoder blivit föråldrade och produktionen minskade. Det var tid att lägga ner masugnsdriften och hammarverken. I stället satsade man på smide av yxor, bilor och jordbearbetningsredskap samt andra verktyg. I början av 1900-talet påbörjades också tillverkningen av kontorsmöbler.

Fabriksmärke - Billnäs Bruk
Billnäs blev en del av Fiskars koncernen år 1920. Under Fiskars perioden tillverkades Billnäs skiftnycklar. Brukets utrymmen hade blivit ohjälpligt föråldrade och den industriella produktionen flyttade  efter hand bort från området. Bruksområdet började förfalla och 1983 bildade Pojo kommun Pojo Bruksindustri Ab, som köpte upp byggnaderna för att rädda bruket. Billnäs bruk övergick 2008 i privat ägo och används numera till att arrangera olika evenemang, bl.a. konserter och utställningar. Det finns planer på att utveckla området ytterligare med kongress-, hotell- och restaurangverksamvet.


Skiftnycklar 871-874
Vinkeln mellan skaft och käftar är 15°. Ställskruven är vänstergängad. Började tillverkas 1932 (finns med i Billnäs prislista №5, tryckt 1932). Motsvarar Bahcos 70-serie. Märkning på framsidan: t.ex. BILLNÄS  № 872  10".Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
871 26 205 8
872 30 255 10
873 35 305 12
874 44 380 15


Skiftnycklar 881-887
Vinkeln mellan skaft och käftar är 45°. Ställskruven är vänstergängad. Började tillverkas 1932 (finns med i Billnäs prislista №5, tryckt 1932). Nr 885 började tillverkas 1933 (finns med i Billnäs prislista №6, tryckt 1933). Nr 886 och 887 finns med i Billnäs prislistor №6 till №9 men inga mått har angivits. Pris för löpare, ställskruv och stift finns dock angivet. Motsvarar Bahcos 80-serie. Märkning på framsidan: t.ex. BILLNÄS  № 882  10".
Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
881 26 205 8
882 30 255 10
883 35 305 12
884 44 380 15
885 54 455 18
886*
887*
* oklart om dessa har tillverkats


Skiftnycklar 6881-6885
Vinkeln mellan skaft och käftar är 45°. Ställskruven är vänstergängad. Skiftnycklar med storleksnumrering börjande på 6 finns med i OY Sokos AB:s katalog från år 1961, men kan vara äldre. Motsvarar Bahcos 80-serie. Märkning på framsidan: t.ex. BILLNÄS  6884  15".
Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
6881 26 205 8
6882 30 255 10
6883 35 305 12
6884 44 380 15
6885 54 455 18


Skiftnyckel 809
Vinkeln mellan skaft och käftar är 15°. Rätvinklig käftöppning. Ställskruven är vänstergängad. Motsvarar ungefär Bahco Nr 69, huvudet är klart större. Märkning på framsidan: 4"  BILLNÄS  № 809.

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
809 12 110 4
809A 12 110 4
A=Förkromad?


Skiftnycklel 6809
Vinkeln mellan skaft och käftar är 15°. Rätvinklig käftöppning. Ställskruven är vänstergängad. Kortare käftar än på Nr 809. Skiftnycklar med storleksnumrering börjande på 6 finns med i OY Sokos AB:s katalog från år 1961, men kan vara äldre. Motsvarar Bahco Nr 69. Märkning på framsidan: BILLNÄS  6809  4".
Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
6809 12 110 4
6809A 12 110 4
A=Förkromad?


Skiftnycklar med ringavtagare
Vinkeln mellan käftar och skaft är 15°. Rätvinklig käftöppning. Ställskruven vänstergängad. Nr 810 och 810B började tillverkas 1935 (finns med i Billnäs prislista №7, tryckt 1935). Skiftnycklar med storleksnumrering börjande på 6 finns med i OY Sokos AB:s katalog från år 1961, men kan vara äldre. Motsvarar Bahco Nr 10. Märkning på framsidan: t.ex. BILLNÄS  № 810  6"


Nr 810 och 810B, 1935 - 19??
  

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
810 19 155 6
810B 19 155 6
B=Marmorerad


Nr 6810, 19?? - 19??
Skafthål infört. Märkning på framsidan: BILLNÄS  6810  6".
 

Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
6810 19 155 6


Skiftnycklar med alligator gap
Vinkeln mellan käftar och skaft är 15°. Rätvinklig käftöppning. Ställskruven vänstergängad. Nr 820, 821 och 831 började tillverkas 1935 (finns med i Billnäs prislista №7, tryckt 1935). Samma nycklar finns kvar  i sortimentet ännu 1948 (enligt Billnäs katalog). Skiftnycklar med storleksnumrering börjande på 6 finns med i OY Sokos AB:s katalog från år 1961, men kan vara äldre. Motsvarar Bahco Nr 20 och Nr 31. Märkning på framsidan: t.ex. BILLNÄS № 820.


Nr 820, 1935-19??
 

Nr Gripvidd Hajände Längd
mm mm mm tum
820 19 13 155 6


Nr 6820, 19??-19??

Nr Gripvidd Längd

mm mm tum
6820

6


Nr 821 och 831, 1935-19??
 

Nr Gripvidd Hajände Längd

mm mm mm tum
821 29 16 205 8
831 29 16 205 8
831=Marmorerad Nr 821


Nr 6821, 19??-19??
6821 saknar alligatorgap och motsvarar antagligen Bahco Nr 11A. Märkning på framsidan: BILLNÄS  6821  8".
  

Nr Gripvidd Längd

mm mm tum
6821 29 205 8


Cykelnyckel - Nr 815
Hylsformad löpare som löper utanpå skaftet med 90° vinkel mellan skaftet och käftarna. Ställskruven är vänstergängad, den sitter i löparen och verkar mot en tandad kant på skaftet. Rätvinklig käftöppning. Försedd med ringavtagare. Nr 815 började tillverkas 1935 (finns med i Billnäs prislista №7, tryckt 1935). Motsvarar Bahco Nr 15. Märkning på framsidan: BILLNÄS № 815.
Nr Gripvidd Längd
mm mm tum
815 30 150 6


Källmaterial
  1. Prislista över Billnäs smiden № 1 - № 9, Billnäs Bruks Aktiebolag, 1928 - 1941. (Nationalbiblioteket - Digitala samlingar).
  2. Luettelo Billnäsin takeista 1948. (Katalog över Billnäs smiden från 1948, på finska, tryckt av Tilgmans boktryckeri i Helsingfors)
  3. Oy Sokos Ab katalog 1961. (Handskriven kopia av B.B., 6.9.2003, Trollberga traktormuseum).