Märkningar


Nedan finns tabeller och bilder med märkningarna som förekommer på Bahco skiftnycklar i kronologisk ordning, generation 1 till 4. Jag har gett varje typs märkning en bokstav som finns angiven framför märkningen i tabellerna. Bilderna visar exempel på varje märkning, varianter anges som t.ex. O.1, O.2 och O.3.


Generation 1

framsida | baksida
A Svenskt Stål ENKÖPINGS 3 | [ingen text]
PATENT |
MEK. VERKSTAD |
B ENKÖPINGS MEK. PATENT 2 | [BAHCO Trademark]
VERKSTAD |
C ENKÖPINGS MEK. PATENT 1 | [BAHCO Trademark]
VERKSTADS A.B. |
D BAHCO №4 | ENKÖPINGS M.V.A.B
MADE IN SWEDEN | PATENT
E BAHCO №2 | ENKÖPINGS M.V.A.B.
MADE IN SWEDEN |
F BAHCO №2 | [ingen text]
MADE IN SWEDEN |


A


BCD
bild saknas


EF


Generation 2

framsida | baksida
G BAHCO №51 SCHMIEDE-STAHL | ENKÖPINGS M.W.A.B. DIM. SMIDT STÅL
MADE IN SWEDENFORGED-STEEL | 21·205 GARANTI
H BAHCO MADE IN SWEDEN SCHMIEDE-STAHL | №63 DIM.33x305 SMIDT STÅL
FORGED-STEEL | GARANTI


GHGeneration 3

framsida | baksida
I BAHCO=CLYBURN №74 DIM.1x15IN | DROP-FORGED-STEEL
|
J BAHCO=CLYBURN №74 ★ 1x15IN | DROP-FORGED-STEEL
|
K BAHCO=CLYBURN №73 ★ 3/4x12IN | PAT.№ 38643 DROP-FORGED-STEEL
MADE IN SWEDEN | 40417
L BAHCO-CLYBURN №73 ★ 3/4x12IN | PAT.№ 38643 DROP-FORGED-STEEL
MADE IN SWEDEN | 40417
M BAHCO-CLYBURN №73 ★ 3/4x12IN | PAT.№ 40417 DROP-FORGED-STEEL
MADE IN SWEDEN |
N BAHCO №83 ★ 12IN | PAT.№ 40417 DROP-FORGED-STEEL
MADE IN SWEDEN |
O BAHCO №72 10IN | PAT.№ 40417 DROP-FORGED-STEEL
MADE IN SWEDEN |
P 10" BAHCO №72 MADE IN SWEDEN | PAT.№ 40417 DROP-FORGED-STEEL
|
Q 12" BAHCO №473 SWEDEN | CHROM-NICKEL-VANADIN
|
R 6" BAHCO №20 PAT.№ 55338 | MADE IN SWEDEN DROP-FORGED-STEEL
|
S 15" BAHCO №74 | MADE IN SWEDEN DROP-FORGED-STEEL
|
T 10" BAHCO 72 | MADE IN SWEDEN DROP-FORGED-STEEL
|
U 10" BAHCO 72 | A.-B. B.A.HJORTH&Co. STOCKHOLM SVERIGE
|
V 10" BAHCO 72 MADE IN SWEDEN | A.-B. B.A.HJORTH&Co. STOCKHOLM SVERIGE
|
W 10" BAHCO 72 MADE IN SWEDEN | A/B B.A.HJORTH&Co STOCKHOLM SVERIGE
|
X 10" BAHCO 72 MADE IN SWEDEN | A/B B.A.HJORTH&Co STOCKHOLM
|
Y 10" BAHCO 72 MADE IN SWEDEN | AB BAHCO STOCKHOLM
|


IJ.1
oklart om märkningen förekommer på 70-serien

J.2K.1


K.2L.1


L.2M.1


M.2N.1


N.2O.1


O.2


O.3P.1


P.2


P.3QRSTU.1


U.2V.1


V.2


V.3W.1


W.2X.1


X.2


X.3Y.1Generation 4

framsida | baksida
X 8" BAHCO 971 MADE IN SWEDEN | A/B B.A.HJORTH&Co STOCKHOLM
|
Y V-STEEL 6" BAHCO 670 MADE IN SWEDEN | AB BAHCO STOCKHOLM
|
Z 8" BAHCO 11 - SAAB | V-STEEL AB BAHCO SWEDEN
|
AA 8" BAHCO 11 - SAAB | V-STEEL BAHCO SWEDEN
|
AB V-STEEL 8" BAHCO 671 MADE IN SWEDEN | BAHCO SWEDEN
|
AC V-STEEL 8" BAHCO 31 MADE IN SWEDEN | BAHCO SWEDEN PATENT
|
AD ORIG. PAT. BY BAHCO SWEDEN 0671 8" | INVENTED BY BAHCO IN 1892
|
AE BAHCO 0672-250 MADE IN SWEDEN 10" | INVENTED BY BAHCO SWEDEN IN 1892
|


X.1Y.2


Y.3)Z.1


Z.2AA.1


AA.2AB.1


AB.2


AB.3ACAD.1
bild saknas

AD.2


AD.3AE.1


AE.2