Skiftnyckeln


Den moderna skiftnyckelns uppfinnare Johan Petter Johansson

J. P. Johansson fick patent på skiftnyckeln i maj 1892. Detta patent var en förbättring på hans tidigre patent på en ställbar skrufnyckel med två rörliga käftar. Den förbättrade modellen hade en fast och en rörlig käft, mycket lik dagens skiftnycklar.


Ställbara nycklar fanns nog långt före J. P. Johansson patenterade sin modell. Detta förringar på inget sätt värdet av J. P. Johanssons uppfinning. Det första kända patentet är daterat år 1832 i USA, men redan då var det frågan om en förbättring av ställbara nycklar. J. P. Johanssons patent gäller konstruktionen av skiftnycklar med en fast och en rörlig käft där insidorna bildar fyra sidor av en sexhörning. Den fasta käften är förbunden med skaftet och har en ränna som möjliggör att den rörliga käften, trots sin triangulära bas, kan skruvas tätt intill den fasta käften. Konstruktionen är relativt enkel och hållbar, samt leder till ett smäckert utförande.


Skiftnyckeln har också avbildats på ett svenskt Europa frimärke från 1983. Bilden är tagen ur patentet från år 1892.


Skiftnycklarna tillverkades först av Enköpings Mekaniska Verkstad men såldes via Berndt August Hjorth & Co. Företagen gick senare samman och AB B. A. Hjorth & Co blev BAHCO.


Sex generationer skiftnycklar

Mer information om olika generationer inklusive skiftnycklar i speciella utföranden, t.ex. hajnycklar och dubbel skiftnycklar, finns uppe till höger. Där finns också en sida om Billnäs skiftnycklar samt exempel på andra fabrikat och udda konstruktioner. Dessutom har jag samlat information om intressanta skiftnyckelpatent från olika länder.


Sex generationer skiftnycklar, 2012 fyllde J. P. Johanssons skiftnyckel 120 år. Klicka på skiftnycklarna i bilden för mer information.


Källförteckning
  1. Skiftnyckeln — historik, J. P. Bladet, Årgång 17, Nr 3, 2008.
  2. Wall, Håkan, Sagan om Bahco, Enköpings kommun, 2008.
  3. Bygdell, Cecilia, "Vi är världsbäst på skiftnycklar" — Produktion och nedläggning på Bahco i Enköping, Upplandsmuseets skriftserie Nr 7, Upplandsmuseet, 2008.
  4. Isakson, Börje & Johanson, George, Svenska snileblixtar, Natur och Kultur, 1993.
  5. Kempe, Lars-Åke, Johan Petter Johansson 1853–1943, Uppfinnare från Vårgårda, Skiftnyckeln 1892, På eget förlag, 1992.