Frank Mossbergs cykelnycklar

Frank Mossberg (1858-1953) föddes i Blomskog i Värmlands län. Erhöll examen från Chalmers 1882 och emigrerade till USA. Frank Mossberg var en mycket aktiv uppfinnare och beviljades ett stort antal patent berörande ställbara nycklar och andra verktyg.

Mossberg grundade 1889 Mossberg Manufacturing Company i Attleborough, Massachusetts. I början av 1890-talet grundade han också Mossberg Wrench Company som 1902 flyttades till Central Falls, Rhode Island. Tillsammans med andra finansiärer bildade han Frank Mossberg Company 1899. 


Några förnicklade cykelnycklar tillverkade av Mossberg Wrench Co. och Frank Mossberg Co. Jag har gjort ett försök att åldersbestämma nycklarna utgående från märkningar som anger patent datum och tillverkare. Mossberg använde också en "M-diamant" logotyp. Logotypen registrerades 1907, men den hade använts sedan november 1902. Nycklar som saknar "M-diamant" märkningen är troligen tillverkade före 1902.


Cykelnyckel, modell C

Mossberg Wrench Co.
Attleboro. Mass. U.S.A.
Pat. Nov. 19 & Dec. 31 '95

Modell C, en 5 tums cykelnyckel tillverkad av Mossberg  Wrench Co. Nyckeln grundar sig på patent nummer 550025 och 552325 beviljade 1895. M-diamant logon saknas, cykelnyckeln är därför troligen tillverkad under perioden 1896-1902.

US Pat. No. 552325
Patent nr 550025 gäller tillverkingen av en ställbar nyckel från delar stansade ur plåt. Patent nr 552325 beskriver en förbättring där skaftet är tillverkat av två delar i stället för tre, en enklare konstruktion billigare att tillverka.


Cykelnyckel, "Sterling" No 1

Manf'd by
Frank Mossberg Co.
Attleboro. Mass.
U.S.A.
Pat. Nov. 13 '00

Modell Sterling No 1, en 4 tums cykelnyckel tillverkad av Frank Mossberg Co. Nyckeln grundar sig på patent nummer 661810 beviljat 1900. Nyckeln är inte märkt med en M-diamant logo, vilket tyder på att den är tillverkad 1900-1902.

US Pat. No. 661810

Patent nr 661810 beskriver konsktruktionen av den hylsformade löparen/rörliga käften. Hylsan är konstruerad av stansad plåt, ställskruven hålls på plats med ett stift.


Cykelnyckel, modell A-1

Made in U.S.A.
Pat. Nov. 13. 00.
Mar. 11. 02.

Modell A-1, en 4 tums cykelnyckel. Nyckeln grundar sig på patent nummer 661810 samt 695072 beviljade 1900 och 1902. Nyckeln är märkt med en M-diamant logo, således tillverkad någon gång efter 1902.

US Pat. No. 695072

Patent nr 695072 beskriver närmast en enklare konstruktion av hylsan jämfört med patent nr 661810. I stället för stiftet har konstruktionen en bit stansad plåt som håller ställskruven på plats.


Cykelnyckel, "ALDERMAN"


Modell Alderman, en 6 tums cykelnyckel med skaftet format som ett ringjärn. Framsidan är märkt "ALDERMAN". Nyckeln är tillverkad av Frank Mossberg Co.

Frank Mossberg Co.
Attleboro Mass. U.S.A.
Pat'd Nov. 13. 00.
Pat'd Mar. 11. 02.

Baksidan av samma Alderman. Konstruktionen grundar sig på patent nummer 661810 samt 695072 beviljade 1900 och 1902. Nyckeln är märkt med en M-diamant logo, således tillverkad någon gång efter 1902.


Läs mer om Frank Mossberg och hans uppfinningar:


Kommentarer