Gen 3

I december 1914 fick Aktiebolaget Enköpings verkstäder (H. Brynge) patent på en rännformad urtagning vid ställskruven, som ger ett bättre grepp på ställskruven vid inställningen av gapet.
  
Pat. N:o 40417 Aktiebolaget Enköpings verkstäder (H. Brynge) 1914

I-profil längs med hela skaftet. Märkningen, huvudets form och och skaftets utförande har varierat på 3:e generationens skiftnycklar (se nedan).


Skiftnycklar No 70-78
70-seriens skiftnycklar är helhärdade och har 15° vinkel mellan skaftet och käftarna. Ställskruven är vänstergängad.

No Gripvidd Längd
mm mm tum
70 19 155 6
71 26 205 8
72 30 255 10
73 34 305 12
74 43 380 15
75 53 455 18
76*
77*
78*
* Har troligen inte tillverkats


1914 - 1924
Alla utom en del av typ X är märkta med "BAHCO-CLYBURN".

Typ VIII.a
Runt huvud, ingen märkning på löparen och kanten ovanför rullen är formad som en båge.

Typ VIII.a, No 70-74.

Typ IX.a
Runt huvud, hejarsmidda märkningar på käftarna, samt kanten ovanför rullen bildar en båge.

Typ IX.a, No 71.

Typ X.a
Runt huvud, modell nr stansad på löparen, samt kanten ovanför rullen är formad som en båge.

Typ X.a, No 70, 72 och 73.


1924 - 1954

Typ XI.a
Spetsigt huvud, modell nr stansad på löparen, samt kanten ovanför rullen är formad som en båge.

Typ XI.a, No 70 (identifikation osäker)

Typ XII.a
Spetsigt huvud, modell nr stansad på löparen och rak kant ovanför rullen.

Typ XII.a: No 70-72, 75

Typ XIII.a
Lika som XII, men spiralfjäder infört på rullen.

Typ XIII.a: No 70-74.

Typ XIV.a
Spetsigt huvud, ingen märkning på löparen och rak kant ovanför rullen.

Typ XIV.a, No 70-75.


1954 - 1969

Typ XV.a
Bredden på skaftets kanter smalare än tidigare, ingen märkning på löparen, samt rak kant ovanför rullen.

Typ XV.a, No 70-75.


Märkningar
En tabell över märkningar som förekommer på 70-serien, Typ VIII.a till Typ XV.a.

Märkning \ Typ VIII.a IX.a X.a XI.a XII.a XIII.a XIV.a XV.a
I.1 X
K.1 X
L.1 X X X
M.1 X
K.2 X
N.1 ? ?
O.1 X X
P.1 X
S.1 ? X
T.1 X
U.1 X
V.1 X X
W.1 X
X.1 X X
Y.1 X
AA.1 X


Skiftnyckel No 69
Skiftnyckel No 69 började tillverkas 1925. Den första serietillverkade hade dock No 29, vilket ändrades i juni 1926. Ställskruven är vänstergängad.

No Gripvidd Längd
mm mm tum
29 12,5 110 4
69 12,5 110 4


No 29, 1925 - juni 1926 

Typ XII.b

Typ XII.b: No29. Svartoxiderad och förnicklad.


Märkningar
En tabell över märkningar som förekommer på No 29, Typ XII.b.

Märkning \ Typ XII.b
O.1 X


No 69, juni 1926 - 1954

Typ XII.b
Rak kant ovanför rullen, stansad märkning på löparen.

Typ XII.b: No 69. Svartoxiderad och förnicklad.

Typ XIII.b
Lika typ XII.b, men spiralfjäder infört på rullen.

Typ XIII.b: No 69.

Typ XIV.b
Ingen märkning på löparen.

Typ XIV.b: No 69.


1954 - 1969

Typ XV.b
Bredden på skaftets kanter minskades. Skaftet något tjockare.

Typ XV.b: No 69. Svartoxiderad och förkromad.

Skafthålets diameter minskades successivt. Typ XV.b.


Märkningar
En tabell över märkningar som förekommer på No 69, Typ XII.b till Typ XV.b.

Märkning \ Typ XII.b XIII.b XIV.b XV.b
O.1 X
P.1 X
S.1 X X
T.1 X
U.1 X
V.2 X X
W.2 X
X.2 ? X
Y.1 X

No 69: Typ XII.b-XV.b (medsols från höger).


Skiftnyckel No 11A
Lika No 11, men är inte försedd med ringavtagare. Försedd med skafthål. Tunnare huvud än på motsvarande gripvidd i 70-serien.

No Gripvidd Längd
mm mm tum
11A 29 205 8


Maj 1928 - ?

Typ XII.b

Typ XII.b: No 11A.


Märkningar
En tabell över märkningar som förekommer på No 11A, Typ XII.b.

Märkning \ Typ XII.b
O.1 X


Skiftnycklar No 81-85
80-seriens skiftnycklar har 45° vinkel mellan skaftet och käftarna. Gripvidd och längd är identiska med 70-serien. Ställskruven är vänstergängad.

No Gripvidd Längd
mm mm tum
81 26 205 8
82 30 255 10
83 34 305 12
84 43 380 15
85 53 455 18


1915 - 1924

Typ VIII.c
Runt huvud, ingen märkning på löparen och kanten ovanför rullen är formad som en båge.

Typ VIII.c: No 81-85.

Typ IX.c
Runt huvud, hejarsmidda märkningar på käftarna, samt kanten ovanför rullen är formad som en båge.

Typ IX.c: No 82, 83.

Typ X.c
Runt huvud, modell nr stansad på löparen, samt kanten ovanför rullen är formad som en båge.

Typ X.c: No 81, 84.


1924 - slutet av 1940-talet

Typ XI.c
Spetsigt huvud, modell nr stansad på löparen, samt kanten ovanför rullen är formad som en båge.

Typ XI.c: No 81-84.

Typ XII.c
Spetsigt huvud, modell nr stansad på löparen och rak kant ovanför rullen.

Typ XII.c: No 81-83, 85.

Typ XIII.c
Lika typ XII.c men spiralfjäder infört vid rullen.

Typ XIII.c: No 81-85.

Typ XIV.c
Spetsigt huvud, ingen märkning på löparen och rak kant ovanför rullen.

Typ XIV.c: No 81, 83.


Märkningar
En tabell över märkningar som förekommer på 80-serien, Typ VIII.c till Typ XIV.c.

Märkning \ Typ VIII.c IX.c X.c XI.c XII.c XIII.c XIV.c
J.1 X
K.2 X X X
N.1 ? X
O.1 X X
P.1 X
S.1 ? X
T.1 X
U.1 X
V.1 X X
W.1 X


Skiftnycklar No 86-87

No Gripvidd Längd
mm mm tum
86 63 614 24
87 85 770 30


1915 - 1924 ?

Typ VIII.d
Slätt skaft, runt huvud, kanten ovanför rullen bildar en båge. Löparen är omärkt.

Type VIII.d: No 86.


Typ X.d
Slätt skaft, runt huvud, kanten ovanför rullen är formad som en båge. Stansad märkning på löparen.

Typ X.d: No 86.1924 ? - 1950

Typ XII.d
Slätt skaft, spetsigt huvud, rak kant ovanför rullen. Stansad märkning på löparen.

Typ XII.d: No 86.


Typ XIV.d
Lika typ  XII.d men löparen är omärkt.


1950 -

Typ XV.c
I-profil på skaftet

Typ XV.c: No 86.Märkningar
En tabell över märkningar som förekommer på No 86 och 87, Typ ? till Typ ?. Tabellen är inte klar än, f.o.m. typ XV användes hejarsmidda märkningar, tidigare typer hade stansade märkningar.

No 86: Typ VIII.d, X.d, XII.d och XV.c (medsols från höger).