Skiftnyckeln är en het produkt

I slutet 1800-talet är skiftnyckeln en het produkt. Det är många som försöker hitta på en förbättrad konstruktion och en hel del patent berörande ställbara nycklar beviljas den tiden, speciellt i USA och England. Många konstruktörer och tillverkare hoppas på att just deras nyckel skall bli en storsäljare.

 
Bilden visar hur många patent, berörande ställbara nycklar, som beviljats per år i USA och Storbritannien under 1800-talet. Bilden baserar sig på sökningar som jag har gjort i olika databaser. För amerikanska patent har jag använt DATAMP och för brittiska patent har jag använt CD:n "A cradle of inventions". Tyvärr innehåller CD:n endast patentets rubrik. Sista årtalet som finns med är 1895, jag har därför ritat en del av kurvan med streckad linje, eftersom 1895 kan vara ofullständigt. Man kan därför anta att det finns en del fel i bilden ovan, men trenden är nog rätt. Gamla brittiska patent har i viss mån uppladdats i databasen espacenet, men angående ställbara nycklar är endast ett fåtal från 1890-talet tillgängliga. USPTO har däremot skött sig väl och man har 7 miljoner patent online. I USA är det viktigt att allt som har producerats med skattebetalarnas pengar finns tillgängligt. DATAMP innehåller en hel del intressant information främst angående amerikanska verktygspatent. Databasen upprätthålls av verktygsentusiaster. 

I både USA och England beviljas sporadiska patent före 1850, därefter når man en någorlunda stabil nivå som håller i sig ända till slutet av århundradet då antalet patent skjuter i höjden. Då J. P. Johansson får sitt skiftnyckel patent (1892), beviljas ungefär ett patent per vecka i både USA och England. Antalet ansökningar var antagligen mycket större. Konkurrensen var alltså stenhård.

Nedan är en kort genomgång av tidiga skiftnyckel patent som främst baserar sig på amerikanska patent. Det skulle förstås vara intressant att ha med brittiska, tyska och franska patent.

H. King 1832
 
Det första kända patentet angående ställbara nycklar beviljades i USA åt Henry King, året var 1832. Modellen var av s.k. "monkey wrench" typ där käftarna och skaftet bildar en vinkel om 90 grader. Patentet gällde "klick" mekanismen. Det fanns alltså ställbara nycklar redan tidigare.

S. Kane, T. & J. Keane 1840
 
Ställskruven patenterades redan 1840 av Stephen Kane, Thomas Keane och James Keane. Konstruktionen liknar en hel del Bahco cykelnyckel Nr 15. Nyckeln tillverkades men blev veterligen ingen storsäljare.
 
L. Coes 1841
 
I stället är det Loring Coes konstruktion från 1841 som blir den dominerande konstruktionen i flera årtionden framöver.
 
J. Stubs 1841

I England beviljas det första skiftnyckel patentet samma år (1841) åt Joseph Stubs. Konstruktionen är relativt gammalmodig i jämförelse med samtida amerikanska nycklar. Den ställbara käften löper dock i en ränna i skaftet istället för utanpå.


En betydligt intressantare engelsk ställbar nyckel är konstruerad av Richard Clyburn. Clyburn patenterade antagligen inte sin nyckel, vilket gör det svårt att veta exakt när den såg dagens ljus. Enligt en artikel skriven av Dennis Chapman (Richard Clyburn and his screw spanner, Bulletin No 75 of the Somerset Industrial Archaeological Society, August 1997) nämns Clyburns nyckel första gången 1842. Ett set nycklar var utställda på 'Agricultural Society of England' i Southampton 1844. Nycklarna beskrevs ha en god åtkomlighet eftersom den ställbara käften var i änden på nyckeln istället för att löpa längs med skaftet.

Thomas Chatwin katalog 1884

Här är en sida ur en katalog från 1884. Se mera bilder på Grace's guide. På samma internet sajt finns också en sida ur en katalog från 1876 där man gör reklam för "Clyburn spanners", men där finns ingen bild på nyckeln.


Här är en skiftnyckel av Clyburn modell. Nyckeln har inga märkningar men jag antar att den är tillverkad under 1900-talets andra hälft. Den här typens nycklar lär tillverkas ännu idag. Det är en 12 tums nyckel med en gripvidd på 1¼ tum. Förhållandet mellan längd och gripvidd brukar vara ca 10:1.

För att göra konstruktionen starkare rundade man hörnen på käftarna vid basen. Detta förhindrar förstås att käftarna kan skruvas fullt ihop. Kanske är det rentav den här typens nycklar som J. P. avser i sitt patent från 1892, "Vid andra skrufnycklar med lös käft hindras käftarnes sammanförande öfver en viss gräns deraf, att deras sneda, inre kanter härvid stöta emot hvarandra, hvarvid de parallela insidorna alltid stanna på ett relativt stort afstånd från hvarandra.

 
Clyburn nycklarna var också orsaken till att BAHCO till en början, antagligen i marknadsföringssyfte, märkte 70-seriens nycklar med BAHCO-CLYBURN.


Till en början lär skaftet ha varit något rakare än på senare modeller. Svängen är till för att få en viss vinkel mellan käftar och skaft, som kan göra det lättare att använda nyckeln när svängrummet är begränsat. Detta exemplar har en vinkel på ungefär 33 grader.


Genomskärningen av löparstaven på Clyburn nycklarna är kantig. Olika tillverkare har använt olika form på löparstaven, vilket också i viss mån kan användas för identifikation och åldersbestämning av nycklarna.


O. O. Witherell 1856
 
Det första amerikanska patentet för en ställbar nyckel av "gaffel" typ, dit jag också räknar Clyburns och Johanssons nycklar, beviljades 1856 åt Orin O. Witherell. Det var också möjligt att svänga huvudet så att käften rörde sig parallellt med skaftet. Nyckeln har antagligen tillverkats av Witherell själv, men inte heller den här konstruktionen lyckades erövra världen.
 
E. J. Worcester 1857

Följande år, 1957, fick Edward J. Worcester patent på en nyckel ganska lik Clyburns. Enligt informationen på DATAMP användes detta patent som modell för en nyckel med S-format skaft, marknadsförd 1866.


Worcesters patent gällde inte ställskruven, som var patenterad redan 1840 (se ovan). Patentet gällde inte heller att den lösa käften rör sig i en ränna i den fasta käften, vilket Witherell hade patenterat året innan. Worcester hänvisar till Witherells patent och beskriver sin konstruktion som en förbättring. Patentet gällde således endast konstruktionen på huvudet som gav ett bättre stöd för den lösa käften.
 
J. P. Johansson 1892

Johan Petter Johanssons patent från 1892 gällde den rännformade urtagningen i den fasta käften som möjliggjorde att käftarna kunde skruvas tätt intill varandra trots deras triangulära bas. Utformningen ger en enkel, hållbar och smäcker konstruktion.

Nr 2   1892-1902
Det krävde kanske en del tur att JP's konstruktion blev den som erövrade världen, men visst är konstruktionen fin. Man måste vara på rätt plats vid rätt tid och ta vara på sin chans, det var definitivt rätt tid att uppfinna skiftnyckeln i slutet av 1800-talet. Det fanns en naturlig "beställning" på skiftnyckeln vid denna tidpunkt. En bra skiftnyckel ska förstås ha en bra åtkomlighet, vara enkel at ställa in och vara hållbar. Dessutom måste produktionen vara både ekonomiskt och tekniskt vettig. Bra utseende och ergonomi är också viktigt. JP's nyckel uppfyllde alla dessa egenskaper. Det gäller förstås att inte glömma marknadsföringens betydelse där Bernt August Hjorth kommer in. Men det är en annan historia.

Som man kan se var det nästan ett "race" i slutet av 1800-talet om vem som skulle komma på den vinnande konstruktionen. Ett race som JP vann.
 

Kommentarer